613.3. Skaičių lygtys

Parašykite atsakymą.

Ar ši lygtis \frac{1.6}{1\frac{12}{20}}=\frac{1}{1}+\frac{1}{2}-\frac{1}{4}+\frac{1}{3}+\frac{1}{6} yra teisinga?

Kokia kairiosios pusės reikšmė? (rašykite vieną skaičių)
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Lygtys ir jų sprendiniai
Potemė
Skaičių lygtys

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Procentai ir proporcijos
 2. Algebra: Skaičių lygtys
 3. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 4. Algebra: Vienanariai
 5. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 6. Algebra: Funkcija y = x²
 7. Algebra: Raidė - kintamasis
 8. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 9. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 10. Algebra: Funkcija
 11. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 12. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 13. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 14. Algebra:
 15. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 16. Algebra: Procentai ir proporcijos
 17. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 18. Algebra: Raidė - kintamasis
 19. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 20. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 21. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 22. Algebra: Procentai ir proporcijos
 23. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 24. Algebra: Taško koordinatės
 25. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 26. Algebra:
 27. Algebra: Procentai ir proporcijos
 28. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 29. Algebra:
 30. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 31. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
 32. Algebra: Ordinatės ašis
 33. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 34. Algebra: Panašūs vienanariai
 35. Algebra: Tapatybės
 36. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 37. Algebra: Ordinatės ašis
 38. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 39. Algebra: Funkcija y = x²
 40. Algebra: Lygties sąvoka
 41. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 42. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.