2336.3. Kvadratinė funkcija

Raskite teisingus atsakymus.

Kuri funkcija yra kvadratinė?

Kuri iš šių funkcijų turi aukščiausią koficientą prie kvadrato? Apskaičiuokite šios funkcijos diskriminantą.
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinė funkcija
Potemė
Kvadratinė funkcija

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Energijos panaudojimas gyvenime.
  2. Fizika: Astronomijos samprata.
  3. Algebra: Koeficientas
  4. Chemija: Metalų cheminės savybės.
  5. Fizika: Energijos transformavimas.
  6. Fizika: Įelektrinti kūnai ir jų sąveika.
  7. Fizika: Saulės sistema.
  8. Fizika: Elektromagnetinių bangų spinduliavimas.
  9. Algebra: Skaičių sekos sąvoka
  10. Chemija: