1249.3. Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo

Sutvarkykite daugianarį
121-4x^2, naudodami sumos kvadrato formulę (a+b)^{2}=a^{2}+2ab+b^{2}, kvadrato skirtumo formulę (a+b)^{2}=a^{2}+2ab+b^{2} arba a^{2}-b^{2}=(a-b)(a+b) formulę.

Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Daugianariai
Potemė
Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Tapatybės
 2. Algebra: Vienodi vienanariai
 3. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 4. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 5. Algebra: Procentai ir proporcijos
 6. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 7. Algebra: Vienanario koeficientas
 8. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 9. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 10. Algebra:
 11. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 12. Algebra: Skaičiaus modulis
 13. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 14. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 15. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 16. Algebra: Vienodi vienanariai
 17. Algebra: Abcisės ašis
 18. Algebra: Dydžių priklausomybė
 19. Algebra: Tapatybės
 20. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras
 21. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 22. Algebra:
 23. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 24. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 25. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 26. Algebra: Priešingi daugianariai
 27. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 28. Algebra: Skaičių lygtys
 29. Algebra: Taško koordinatės
 30. Algebra: Tiesinė funkcija
 31. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 32. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 33. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 34. Algebra: Lygčių savybės
 35. Algebra: Lygčių savybės
 36. Algebra: Skaičių lygtys.
 37. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 38. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 39. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 40. Algebra:
 41. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 42. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas