900.3. Iracionalieji skaičiai

Pasirinkite atsakymą.

Ar šio pavyzdžio atsakymas visada bus iracionalusis skaičius? Pavyzdys: iracionalaus skaičiaus daugyba iš neigiamo realaus skaičiaus.
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Aibės
Potemė
Iracionalieji skaičiai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Trupmenų sudėtis ir atimtis
  2. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
  3. Chemija:
  4. Chemija: Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.
  5. Chemija: Atomas ir cheminiai elementai.
  6. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  7. Algebra: ax² + c = 0
  8. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
  9. Fizika: Garso pasekmės.
  10. Chemija: Rūgštys ir bazės. Indikatoriai.