244.3. Tapatybių reiškiniai

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite reiškinį 16a(5+2+3+5)!
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Tapatybių reiškiniai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
  2. Algebra: Funkcija y = x²
  3. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
  4. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
  5. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
  6. Algebra: Taško koordinatės
  7. Algebra: Tapatybių reiškiniai
  8. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
  9. Algebra: Panašūs vienanariai
  10. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b