244.3. Tapatybių reiškiniai

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite reiškinį 16a(5+2+3+5)!
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Tapatybių reiškiniai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 2. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 3. Algebra: Skaičių lygtys
 4. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 5. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 6. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 7. Algebra: Panašūs vienanariai
 8. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 9. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 10. Algebra: Trinariai
 11. Algebra:
 12. Algebra: Vienanariai
 13. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 14. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 15. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 16. Algebra: Ordinatės ašis
 17. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 18. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 19. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 20. Algebra: Veiksmai su vienanariais
 21. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 22. Algebra: Panašūs vienanariai
 23. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 24. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 25. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 26. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 27. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 28. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 29. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 30. Algebra: Funkcija y = x²
 31. Algebra: Trinariai
 32. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 33. Algebra:
 34. Algebra: Funkcija
 35. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 36. Algebra: Taško koordinatės
 37. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 38. Algebra:
 39. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 40. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 41. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 42. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis