KAPEC GEOTASK?
Kontaktinė informacija
 • el. paštas:

244.3. Tapatybių reiškiniai

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite reiškinį 16a(5+2+3+5)!
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Tapatybių reiškiniai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra:
 2. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 3. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 4. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 5. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 6. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 7. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 8. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 9. Algebra:
 10. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 11. Algebra: Trinariai
 12. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 13. Algebra: Panašūs vienanariai
 14. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 15. Algebra: Veiksmai su vienanariais
 16. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 17. Algebra: Vienanariai
 18. Algebra:
 19. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 20. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 21. Algebra: Trinariai
 22. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 23. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 24. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 25. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 26. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 27. Algebra: Taško koordinatės
 28. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 29. Algebra: Funkcija y = x²
 30. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 31. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 32. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 33. Algebra: Funkcija
 34. Algebra: Skaičių lygtys
 35. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 36. Algebra: Ordinatės ašis
 37. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 38. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 39. Algebra: Panašūs vienanariai
 40. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 41. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 42. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija