1605.3. Koordinačių plokštuma

Parinkite teisingą atsakymą.

Koordinačių plokštuma, kuri yra sudaryta iš 2 tarpusavyje statmenai susikertančių ašių, padalina ją ______ ketvirčius.
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Koordinačių plokštuma

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 2. Algebra: Daugianariai
 3. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 4. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 5. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 6. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 7. Algebra: Funkcija y = x²
 8. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija y= kx
 9. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 10. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 11. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 12. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 13. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 14. Algebra: Koordinačių plokštuma
 15. Algebra: Kintamojo reikšmė
 16. Algebra:
 17. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 18. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 19. Algebra: Skaičiaus modulis
 20. Algebra: Tapatybės
 21. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 22. Algebra: Racionalieji skaičiai
 23. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 24. Algebra:
 25. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 26. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 27. Algebra: Vienodi vienanariai
 28. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 29. Algebra:
 30. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 31. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras
 32. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 33. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 34. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 35. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 36. Algebra: Lygčių savybės
 37. Algebra: Procentai ir proporcijos
 38. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 39. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 40. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 41. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 42. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka