2964.3. Sunkio jėga, trintis ir deformacija.

Parašykite teisingą atsakymą

Jonas tolygiai pakelia 60 N jėgos į kibirą su vandeniu. Kokia kibiro masė? Laisvo kritimo pagreitis lygus 10 m/s^2.
m=
kg
Klasė:
8
Dalykas
Fizika
Tema
Jėgos ir sauga
Potemė
Sunkio jėga, trintis ir deformacija.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  2. Algebra: Moda
  3. Chemija: Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.
  4. Fizika: Garso pasekmės.
  5. Geometrija: Apie statųjį trikampį apibrėžtas apskritimas
  6. Chemija: Cheminių reakcijų lygtys.
  7. Fizika: Sunkio jėga, trintis ir deformacija.
  8. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
  9. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
  10. Algebra: Kvadratinės šaknies traukimas