2964.3. Sunkio jėga, trintis ir deformacija.

Parašykite teisingą atsakymą

Jonas tolygiai pakelia 60 N jėgos į kibirą su vandeniu. Kokia kibiro masė? Laisvo kritimo pagreitis lygus 10 m/s^2.
m=
kg
Klasė:
8
Dalykas
Fizika
Tema
Jėgos ir sauga
Potemė
Sunkio jėga, trintis ir deformacija.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Archimedo dėsnis.
  2. Algebra: Trupmenos
  3. Algebra: Kvadratinės lygtys
  4. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
  5. Algebra: Trupmenos išraiška
  6. Algebra: Funkcija
  7. Chemija: Medžiagų oksidacijos procesai ir reakcijos.
  8. Geometrija: Apie statųjį trikampį apibrėžtas apskritimas
  9. Chemija: 10. kl
  10. Fizika: Masė ir tankis