2964.3. Sunkio jėga, trintis ir deformacija.

Parašykite teisingą atsakymą

Jonas tolygiai pakelia 60 N jėgos į kibirą su vandeniu. Kokia kibiro masė? Laisvo kritimo pagreitis lygus 10 m/s^2.
m=
kg
Klasė:
8
Dalykas
Fizika
Tema
Jėgos ir sauga
Potemė
Sunkio jėga, trintis ir deformacija.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Optikos reiškinys gamtoje.
  2. Fizika: Masė ir tankis
  3. Algebra: Trupmenų sudėtis ir atimtis
  4. Chemija: Vandens susidarymas ir cheminės savybės.
  5. Algebra: Moda
  6. Algebra: Kvadratinės lygtys
  7. Geometrija:
  8. Chemija: 10. kl
  9. Fizika: Archimedo dėsnis.
  10. Fizika: Judėjimo rūšys.