2964.3. Sunkio jėga, trintis ir deformacija.

Parašykite teisingą atsakymą

Jonas tolygiai pakelia 60 N jėgos į kibirą su vandeniu. Kokia kibiro masė? Laisvo kritimo pagreitis lygus 10 m/s^2.
m=
kg
Klasė:
8
Dalykas
Fizika
Tema
Jėgos ir sauga
Potemė
Sunkio jėga, trintis ir deformacija.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Archimedo dėsnis.
  2. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.
  3. Chemija: 10. kl
  4. Algebra: Trupmenų sudėtis ir atimtis
  5. Geometrija:
  6. Fizika: Judėjimo rūšys.
  7. Algebra: Kvadratinės šaknies traukimas
  8. Fizika: Garso pasekmės.
  9. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  10. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai