2964.3. Sunkio jėga, trintis ir deformacija.

Parašykite teisingą atsakymą

Jonas tolygiai pakelia 60 N jėgos į kibirą su vandeniu. Kokia kibiro masė? Laisvo kritimo pagreitis lygus 10 m/s^2.
m=
kg
Klasė:
8
Dalykas
Fizika
Tema
Jėgos ir sauga
Potemė
Sunkio jėga, trintis ir deformacija.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: 10. kl
  2. Chemija: Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.
  3. Algebra: Kvadratinė šaknis
  4. Fizika: Optikos reiškinys gamtoje.
  5. Geometrija: Apskritimas, jo elementai. Kirstinė
  6. Algebra: Formulė y = k/x
  7. Algebra: Proporcijos, procentai
  8. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
  9. Fizika: Medžiagos būsenos
  10. Fizika: Sunkio jėga, trintis ir deformacija.