2964.3. Sunkio jėga, trintis ir deformacija.

Parašykite teisingą atsakymą

Jonas tolygiai pakelia 60 N jėgos į kibirą su vandeniu. Kokia kibiro masė? Laisvo kritimo pagreitis lygus 10 m/s^2.
m=
kg
Klasė:
8
Dalykas
Fizika
Tema
Jėgos ir sauga
Potemė
Sunkio jėga, trintis ir deformacija.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Moda
  2. Fizika: Judėjimo rūšys.
  3. Chemija: Medžiagų oksidacijos procesai ir reakcijos.
  4. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.
  5. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai
  6. Algebra: Trupmenų sudėtis ir atimtis
  7. Geometrija: Apie statųjį trikampį apibrėžtas apskritimas
  8. Chemija: 10. kl
  9. Fizika: Apšvietimas ir sauga
  10. Algebra: Kvadratinė šaknis