1924.3. Funkcija y = x²

Parašykite atsakymą.

Kuriuose ketvirčiuose yra funkcijos y=4x^2 grafikas?
ir
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Laipsniai
Potemė
Funkcija y = x²

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
  2. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
  3. Algebra: Funkcija y = x²
  4. Algebra:
  5. Algebra:
  6. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
  7. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
  8. Algebra: Skaičių lygtys
  9. Algebra: Funkcija y = x²
  10. Algebra: Veiksmai su daugianariais