1924.3. Funkcija y = x²

Parašykite atsakymą.

Kuriuose ketvirčiuose yra funkcijos y=4x^2 grafikas?
ir
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Laipsniai
Potemė
Funkcija y = x²

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra:
  2. Algebra: Panašūs daugianariai
  3. Algebra: Panašūs daugianariai
  4. Algebra: Funkcija y = x²
  5. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
  6. Algebra: Vienanariai
  7. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
  8. Algebra: Procentai ir proporcijos
  9. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
  10. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės