2642.3. Proporcijos, procentai

Parašykite atsakymą.

39% nuo 200 =
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
7 klasės kurso kartojimas
Potemė
Proporcijos, procentai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.
  2. Algebra: Kvadratinės šaknies traukimas
  3. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  4. Fizika: Šviesos spektras.
  5. Geometrija: Stačiakampis ir jo savybės
  6. Geometrija: Įbrėžtinio, centrinio kampo didumo nustatymas
  7. Chemija: Cheminių reakcijų lygtys.
  8. Fizika: Apšvietimas ir sauga
  9. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
  10. Fizika: