2642.3. Proporcijos, procentai

Parašykite atsakymą.

39% nuo 200 =
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
7 klasės kurso kartojimas
Potemė
Proporcijos, procentai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Šviesos spektras.
  2. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  3. Chemija: Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.
  4. Chemija: Atomas ir cheminiai elementai.
  5. Geometrija: Stačiakampis ir jo savybės
  6. Algebra: Racionalieji skaičiai
  7. Algebra: Trupmenų didinimas ir prastinimas
  8. Algebra: Diskriminantas
  9. Geometrija: Figūros ploto apskaičiavimas, pagrindinės savybės, vienodo dydžio figūros
  10. Algebra: Kvadratinės šaknies traukimas