2460.3. Kvadratas ir jo savybės

Užrašykite atsakymą.

Į kvadratą įbrėžtas apskritimas, į jį įbrėžtas kvadratas, į jį įbrėžtas dar vienas apskritimas ir dar vienas kvadratas. Pavyzdyje duotas didžiausio kvadrato plotas, nurodykite mažiausio kvadrato plotą.
Didžiausio kvadrato plotas yra lygus 4
Klasė:
8
Dalykas
Geometrija
Tema
Stačiakampis ir kvadratas
Potemė
Kvadratas ir jo savybės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
  2. Algebra: ax² + c = 0
  3. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
  4. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
  5. Geometrija: Figūros ploto apskaičiavimas, pagrindinės savybės, vienodo dydžio figūros
  6. Fizika: Judėjimo rūšys.
  7. Geometrija:
  8. Chemija: Laboratoriniai indai ir priemonės.
  9. Geometrija: Rombas ir jo savybės
  10. Fizika: Šviesos spektras