1387.3. Lygčių su šaknimis sprendimas

Parašykite atsakymą.

Kiek skirtingų šaknų turi lygtis x^{2}=16 ? (jei šaknies nėra, rašykite S, jei šaknis gali būti visi realieji skaičiai - rašykite R)
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Lygtys ir jų sprendiniai
Potemė
Lygčių su šaknimis sprendimas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 2. Algebra: Racionalieji skaičiai
 3. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 4. Algebra: Racionalieji skaičiai
 5. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 6. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 7. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
 8. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 9. Algebra: Tapatybės
 10. Algebra:
 11. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 12. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 13. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 14. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 15. Algebra: Greitosios daugybos formulės.
 16. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 17. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 18. Algebra: Abcisės ašis
 19. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 20. Algebra: Lygčių savybės
 21. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 22. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 23. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 24. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 25. Algebra: Trinariai
 26. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 27. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 28. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 29. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 30. Algebra: Skaičių lygtys
 31. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 32. Algebra: Taško koordinatės
 33. Algebra: Daugianariai
 34. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 35. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 36. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 37. Algebra: Tapatybės
 38. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 39. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 40. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 41. Algebra: Panašūs vienanariai
 42. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.