KAPEC GEOTASK?
Kontaktinė informacija
 • el. paštas:

2364.3. Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras

Pasirinkite atsakymą.

Duotas daugiakampio kraštinės ilgis centimetrais. Kurio iš duotų daugiakampių nebus galima nubrėžti?
Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Laužtinė linija ir daugiakampis
Potemė
Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Tapatybės
 2. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 3. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 4. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
 5. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 6. Algebra: Koordinačių plokštuma
 7. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 8. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 9. Algebra: Procentai ir proporcijos
 10. Algebra: Funkcija y = x²
 11. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 12. Algebra: Racionalieji skaičiai
 13. Algebra:
 14. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 15. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 16. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras
 17. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 18. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 19. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 20. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 21. Algebra: Kintamojo reikšmė
 22. Algebra:
 23. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 24. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 25. Algebra: Vienodi vienanariai
 26. Algebra: Daugianariai
 27. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija y= kx
 28. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 29. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 30. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 31. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 32. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 33. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 34. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 35. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 36. Algebra:
 37. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 38. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 39. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 40. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 41. Algebra: Lygčių savybės
 42. Algebra: Skaičiaus modulis