2364.3. Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras

Pasirinkite atsakymą.

Duotas daugiakampio kraštinės ilgis centimetrais. Kurio iš duotų daugiakampių nebus galima nubrėžti?
Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Laužtinė linija ir daugiakampis
Potemė
Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
 2. Algebra: Vienodi vienanariai
 3. Algebra:
 4. Algebra: Procentai ir proporcijos
 5. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 6. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 7. Algebra: Funkcija y = x²
 8. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 9. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 10. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 11. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 12. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 13. Algebra: Tapatybės
 14. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 15. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 16. Algebra:
 17. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 18. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras
 19. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 20. Algebra: Skaičiaus modulis
 21. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija y= kx
 22. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 23. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 24. Algebra: Koordinačių plokštuma
 25. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 26. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 27. Algebra:
 28. Algebra: Racionalieji skaičiai
 29. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 30. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 31. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 32. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 33. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 34. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 35. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 36. Algebra: Daugianariai
 37. Algebra: Lygčių savybės
 38. Algebra: Kintamojo reikšmė
 39. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 40. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 41. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 42. Algebra: Veiksmai su daugianariais