703.3. Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.


Parašykite atsakymą.

Nustatykite atstumą tarp dviejų arčiausiai esančių taškų brėžinyje.
Klasė:
9
Dalykas
Geometrija
Tema
Panašios figūros. Atkarpos ilgis
Potemė
Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
  2. Algebra: Veiksmai su daugianariais
  3. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
  4. Geometrija:
  5. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
  6. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
  7. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
  8. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
  9. Algebra: Kintamojo reikšmė
  10. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.