703.3. Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.


Parašykite atsakymą.

Nustatykite atstumą tarp dviejų arčiausiai esančių taškų brėžinyje.
Klasė:
9
Dalykas
Geometrija
Tema
Panašios figūros. Atkarpos ilgis
Potemė
Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 2. Algebra:
 3. Algebra: Vienanario koeficientas
 4. Algebra: Skirtingi vienanariai
 5. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 6. Geometrija:
 7. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 8. Algebra:
 9. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 10. Algebra: Dydžių priklausomybė
 11. Algebra: Tapatybės
 12. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 13. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 14. Algebra: Skirtingi vienanariai
 15. Algebra: Vienanariai
 16. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 17. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 18. Algebra: Abcisės ašis
 19. Algebra: Funkcija y = x²
 20. Algebra: Panašūs daugianariai
 21. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 22. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 23. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 24. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 25. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 26. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 27. Algebra: Vienodi vienanariai
 28. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 29. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 30. Algebra: Kintamojo reikšmė
 31. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
 32. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 33. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 34. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 35. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 36. Algebra: Tapatybės
 37. Algebra: Skirtingi vienanariai
 38. Algebra: Skaičiaus modulis
 39. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 40. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 41. Algebra: Procentai ir proporcijos
 42. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.