703.3. Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.


Parašykite atsakymą.

Nustatykite atstumą tarp dviejų arčiausiai esančių taškų brėžinyje.
Klasė:
9
Dalykas
Geometrija
Tema
Panašios figūros. Atkarpos ilgis
Potemė
Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Vienodi vienanariai
  2. Algebra: Skaitmeninė išraiška
  3. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
  4. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
  5. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
  6. Algebra: Procentai ir proporcijos
  7. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
  8. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
  9. Geometrija:
  10. Algebra: Veiksmai su daugianariais