746.3. Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas

Parašykite atsakymą.

Kokio dydžio yra ištiestas kampas?
°
Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Kampas, jo dydis ir rūšys
Potemė
Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 2. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 3. Algebra: Lygčių savybės
 4. Algebra: Taško koordinatės
 5. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 6. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 7. Algebra: Panašūs vienanariai
 8. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 9. Algebra: Koordinačių plokštuma
 10. Algebra:
 11. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 12. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 13. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 14. Algebra: Vienanariai
 15. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 16. Algebra: Funkcija
 17. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 18. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 19. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 20. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 21. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 22. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 23. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 24. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 25. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 26. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 27. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 28. Algebra: Koordinačių plokštuma
 29. Algebra: Trinariai
 30. Algebra: Panašūs vienanariai
 31. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 32. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 33. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 34. Algebra: Kintamojo reikšmė
 35. Algebra: Raidė - kintamasis
 36. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 37. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 38. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 39. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 40. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 41. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 42. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis