746.3. Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas

Parašykite atsakymą.

Kokio dydžio yra ištiestas kampas?
°
Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Kampas, jo dydis ir rūšys
Potemė
Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Taško koordinatės
 2. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 3. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 4. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 5. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 6. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 7. Algebra: Trinariai
 8. Algebra: Raidė - kintamasis
 9. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 10. Algebra:
 11. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 12. Algebra: Panašūs vienanariai
 13. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 14. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 15. Algebra: Vienanariai
 16. Algebra: Koordinačių plokštuma
 17. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 18. Algebra: Koordinačių plokštuma
 19. Algebra: Panašūs vienanariai
 20. Algebra: Kintamojo reikšmė
 21. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 22. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 23. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 24. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 25. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 26. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 27. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 28. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 29. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 30. Algebra: Lygčių savybės
 31. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 32. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 33. Algebra: Funkcija
 34. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 35. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 36. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 37. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 38. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 39. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 40. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 41. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 42. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.