1676.3. Ordinatės ašis

Parašykite teisingą atsakymą.

Kokią reikia įrašyti x reikšmę, kad taškas B(x;8) būtų ordinačių ašyje? ( Jei tinka visi skaičiai rašykite R, jei ne U).
x=
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Ordinatės ašis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 2. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 3. Algebra: Skaičiaus modulis
 4. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 5. Algebra: Priešingi daugianariai
 6. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 7. Algebra: Skirtingi vienanariai
 8. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 9. Algebra: Panašūs vienanariai
 10. Algebra: Vienanariai
 11. Algebra: Panašūs daugianariai
 12. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 13. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 14. Algebra: Panašūs vienanariai
 15. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 16. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 17. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 18. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 19. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 20. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 21. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 22. Algebra: Procentai ir proporcijos
 23. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 24. Algebra:
 25. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 26. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 27. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 28. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 29. Algebra: Kintamojo reikšmė
 30. Algebra: Panašūs vienanariai
 31. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 32. Algebra: Dvinariai
 33. Algebra: Nelygybės su neigiamu koeficientu –x < 3 vai x ∈ (– ∞; 3)
 34. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 35. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 36. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 37. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 38. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 39. Algebra: Ordinatės ašis
 40. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
 41. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 42. Algebra: Skirtingi vienanariai