2157.3. Moda

Pasirinkite atsakymą.

Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Statistikos elementai
Potemė
Moda

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Moda
  2. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
  3. Algebra: Proporcijos, procentai
  4. Algebra: Tiesinės funkcijos tyrimas
  5. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  6. Geometrija:
  7. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
  8. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.
  9. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
  10. Fizika: Fizikos mokslas ir procesai