2157.3. Moda

Pasirinkite atsakymą.

Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Statistikos elementai
Potemė
Moda

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Fizika:
 2. Geometrija: Figūrų aukštinės. Vienodų figūrų plotai.
 3. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
 4. Algebra: Trupmenų didinimas ir prastinimas
 5. Algebra: Moda
 6. Geometrija: Atstumas tarp lygiagrečių tiesių
 7. Algebra: Moda
 8. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
 9. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai
 10. Fizika: Judėjimo grafikas..
 11. Algebra: Amplitudė (varjacinė eilutė)
 12. Fizika: Mechaninio judėjimo samprata.
 13. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.
 14. Algebra: Diskriminantas
 15. Fizika: Šviesos lūžimas ir optiniai prietaisai
 16. Fizika: Medžiagos būsenos
 17. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju
 18. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
 19. Algebra: Aritmetinis vidurkis
 20. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė
 21. Geometrija: Figūros ploto apskaičiavimas, pagrindinės savybės, vienodo dydžio figūros KĻŪDA UZDEVUMĀ
 22. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.
 23. Chemija: Rūgštys ir bazės. Indikatoriai.
 24. Geometrija: Stačiakampis ir jo savybės
 25. Fizika: Optinių prietaisų charakteristikos ir panaudojimas.
 26. Geometrija:
 27. Fizika: Apšvietimas ir sauga
 28. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
 29. Algebra: Proporcijos, procentai
 30. Algebra: Tiesinės funkcijos tyrimas
 31. Algebra: Tiesinių lygčių ir nelygybių sprendiniai
 32. Fizika: Fizikos mokslas ir procesai
 33. Chemija: Cheminių reakcijų lygtys
 34. Chemija: Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.
 35. Fizika:
 36. Chemija: Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.
 37. Geometrija:
 38. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
 39. Algebra: Diskriminantas
 40. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
 41. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
 42. Fizika: Garso savybės