2157.3. Moda

Pasirinkite atsakymą.

Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Statistikos elementai
Potemė
Moda

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Šviesos lūžimas ir optiniai prietaisai
  2. Geometrija: Figūrų aukštinės. Vienodų figūrų plotai.
  3. Fizika: Apšvietimas ir sauga
  4. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
  5. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai
  6. Geometrija: Stačiakampis ir jo savybės
  7. Fizika: Garso savybės
  8. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.
  9. Algebra: Amplitudė (varjacinė eilutė)
  10. Geometrija: