2157.3. Moda

Pasirinkite atsakymą.

Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Statistikos elementai
Potemė
Moda

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.
  2. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  3. Fizika: Optinių prietaisų charakteristikos ir panaudojimas.
  4. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  5. Fizika: Judėjimo grafikas..
  6. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.
  7. Algebra: Proporcijos, procentai
  8. Algebra: Tiesinės funkcijos tyrimas
  9. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
  10. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.