889.3. Racionalieji skaičiai

Parašykite atsakymą.

Ar užduotyje aprašytas skaičius yra racionalusis? Jeigu taip, nurodykite jo reikšmę. Jeigu ne, užrašykite ne.
Apskritimo ilgis centimetrais, jeigu jo spindulys lygus \frac{4}{π} cm
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Aibės
Potemė
Racionalieji skaičiai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Trupmenų didinimas ir prastinimas
  2. Geometrija: Rombas ir jo savybės
  3. Algebra: Amplitudė (varjacinė eilutė)
  4. Algebra: Kvadratinės lygtys
  5. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai
  6. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
  7. Fizika: Sunkio jėga, trintis ir deformacija.
  8. Geometrija: Pitagoro teorema. Stačiojo trikampio savybė
  9. Fizika: Sunkio jėga, trintis ir deformacija.
  10. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju