889.3. Racionalieji skaičiai

Parašykite atsakymą.

Ar užduotyje aprašytas skaičius yra racionalusis? Jeigu taip, nurodykite jo reikšmę. Jeigu ne, užrašykite ne.
Apskritimo ilgis centimetrais, jeigu jo spindulys lygus \frac{4}{π} cm
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Aibės
Potemė
Racionalieji skaičiai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Iracionalieji skaičiai
  2. Fizika: Sunkio jėga, trintis ir deformacija.
  3. Geometrija: Rombas ir jo savybės
  4. Fizika: Optinių prietaisų charakteristikos ir panaudojimas.
  5. Fizika: Fizikos mokslas ir procesai
  6. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.
  7. Geometrija: Pitagoro teorema. Stačiojo trikampio savybė
  8. Algebra: Kvadratinės lygtys
  9. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
  10. Algebra: Kvadratinės lygtys