889.3. Racionalieji skaičiai

Parašykite atsakymą.

Ar užduotyje aprašytas skaičius yra racionalusis? Jeigu taip, nurodykite jo reikšmę. Jeigu ne, užrašykite ne.
Apskritimo ilgis centimetrais, jeigu jo spindulys lygus \frac{4}{π} cm
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Aibės
Potemė
Racionalieji skaičiai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Optinių prietaisų charakteristikos ir panaudojimas.
  2. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
  3. Fizika: Garso savybės.
  4. Algebra: Kvadratinės lygtys
  5. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė
  6. Fizika: Sunkio jėga, trintis ir deformacija.
  7. Algebra: Amplitudė (varjacinė eilutė)
  8. Geometrija: Pitagoro teorema. Stačiojo trikampio savybė
  9. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai
  10. Algebra: Kvadratinės lygtys