1316.3. Dvinariai

Užrašykite atsakymą.

Ar suprastinę duotą išraišką, gautume dvinarį? Jeigu taip, užrašykite dvinario aukščiausio laipsnio narį vienanarį. Jeigu ne, rašykite ne.
\frac{(x^{2}+y)^{4}}{(x^{2}+y)^{2}}-x^{4}
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Daugianariai
Potemė
Dvinariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
  2. Algebra:
  3. Algebra:
  4. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
  5. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
  6. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
  7. Algebra: Raidė - kintamasis
  8. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
  9. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
  10. Algebra: Koordinačių plokštuma