1316.3. Dvinariai

Užrašykite atsakymą.

Ar suprastinę duotą išraišką, gautume dvinarį? Jeigu taip, užrašykite dvinario aukščiausio laipsnio narį vienanarį. Jeigu ne, rašykite ne.
\frac{(x^{2}+y)^{4}}{(x^{2}+y)^{2}}-x^{4}
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Daugianariai
Potemė
Dvinariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
  2. Algebra: Raidė - kintamasis
  3. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
  4. Algebra: Trinariai
  5. Algebra:
  6. Algebra: Dvinariai
  7. Algebra: Kintamojo reikšmė
  8. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
  9. Algebra: Priešingi daugianariai
  10. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.