1649.3. Abcisės ašis


Parašykite atsakymą.

Kiek taškų yra ne ant abscisių ašies?
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Abcisės ašis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
  2. Algebra: Lygčių savybės
  3. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
  4. Algebra: Funkcija
  5. Algebra: Trinariai
  6. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
  7. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
  8. Algebra: Abcisės ašis
  9. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
  10. Algebra: