96.3. Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.

Užrašykite atsakymą!

Keliose agregatinėse būsenose vanduo randamas gamtoje (Žemėje)!
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Ką nagrinėja chemija?
Potemė
Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.
  2. Geometrija: Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)
  3. Algebra: Trupmenos
  4. Algebra: Racionali išraiška
  5. Fizika: Optikos reiškinys gamtoje
  6. Algebra: Trupmenų didinimas ir prastinimas
  7. Fizika:
  8. Chemija: Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.
  9. Algebra: Trupmenų daugyba ir dalyba
  10. Algebra: Moda