96.3. Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.

Užrašykite atsakymą!

Keliose agregatinėse būsenose vanduo randamas gamtoje (Žemėje)!
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Ką nagrinėja chemija?
Potemė
Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Stygos statmenos spinduliui savybė
  2. Algebra: Racionali išraiška
  3. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  4. Chemija: Vandens susidarymas ir cheminės savybės.
  5. Chemija: Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.
  6. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  7. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
  8. Algebra: Trupmenų didinimas ir prastinimas
  9. Fizika:
  10. Algebra: Trupmenos išraiška