96.3. Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.

Užrašykite atsakymą!

Keliose agregatinėse būsenose vanduo randamas gamtoje (Žemėje)!
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Ką nagrinėja chemija?
Potemė
Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Stygos statmenos spinduliui savybė
  2. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  3. Geometrija: Kvadratas ir jo savybės
  4. Algebra: Formulė y = k/x
  5. Algebra: Trupmenos išraiška
  6. Algebra: Moda
  7. Algebra: Racionali išraiška
  8. Algebra: Kvadratinės lygtys
  9. Algebra: Trupmenų didinimas ir prastinimas
  10. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai