96.3. Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.

Užrašykite atsakymą!

Keliose agregatinėse būsenose vanduo randamas gamtoje (Žemėje)!
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Ką nagrinėja chemija?
Potemė
Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika:
  2. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  3. Fizika:
  4. Chemija:
  5. Fizika: Judėjimo rūšys.
  6. Geometrija: Stygos statmenos spinduliui savybė
  7. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
  8. Chemija: Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.
  9. Geometrija: Stygos statmenos spinduliui savybė
  10. Algebra: Racionali išraiška