1413.3. Paprastosios ir dešimtainės trupmenos

Įrašykite tinkamą simbolį. (<,> arba =!)

\frac{1}{5} 0.30
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
6 klasės matematikos kurso kartojimas
Potemė
Paprastosios ir dešimtainės trupmenos

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Vienanariai
  2. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
  3. Algebra: Kintamojo reikšmė
  4. Algebra: Trinariai
  5. Algebra: Ordinatės ašis
  6. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
  7. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
  8. Algebra: Tapatybės
  9. Algebra: Dydžių priklausomybė.
  10. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas