1413.3. Paprastosios ir dešimtainės trupmenos

Įrašykite tinkamą simbolį. (<,> arba =!)

\frac{1}{5} 0.30
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
6 klasės matematikos kurso kartojimas
Potemė
Paprastosios ir dešimtainės trupmenos

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Raidė - kintamasis
  2. Algebra: Koordinačių plokštuma
  3. Algebra: Panašūs vienanariai
  4. Algebra: Trinariai
  5. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
  6. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
  7. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
  8. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
  9. Algebra: Tapatybės
  10. Algebra: Vienanariai