2057.3. Diskriminantas

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite c koeficiento reikšmę, kai D=44, a=1, b=4a, kai kvadratinės lygties pavidalas ax^2+bx+c=0. D reiškia kvadratinės lygties diskriminantą.
c=
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės lygtys
Potemė
Diskriminantas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Optinių prietaisų charakteristikos ir panaudojimas.
  2. Fizika:
  3. Geometrija: Trikampio pusiaukraštinių savybė
  4. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
  5. Algebra: Tikimybė
  6. Chemija: Medžiagų įvairovė.
  7. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
  8. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė
  9. Chemija: Rūgštys ir bazės. Indikatoriai.
  10. Geometrija: Apie statųjį trikampį apibrėžtas apskritimas