2057.3. Diskriminantas

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite c koeficiento reikšmę, kai D=44, a=1, b=4a, kai kvadratinės lygties pavidalas ax^2+bx+c=0. D reiškia kvadratinės lygties diskriminantą.
c=
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės lygtys
Potemė
Diskriminantas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Geometrija: Apie statųjį trikampį apibrėžtas apskritimas
 2. Geometrija: Trikampių ir trapecijos vidurinės linijos.
 3. Fizika: Šviesa įvairiose aplinkose.
 4. Algebra: Diskriminantas
 5. Algebra: Formulė y = k/x
 6. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
 7. Geometrija: Trikampio pusiaukraštinių savybė
 8. Algebra: Tikimybė
 9. Algebra: Aritmetinis vidurkis
 10. Algebra: Tiesinės funkcijos tyrimas
 11. Chemija: Medžiagos kiekis.
 12. Fizika: Garso sklidimas.
 13. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė
 14. Chemija: Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.
 15. Algebra: Nepilnos kvadratinės lygtys
 16. Fizika: Optinių prietaisų charakteristikos ir panaudojimas.
 17. Algebra:
 18. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
 19. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
 20. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
 21. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
 22. Fizika: Fizikiniai dydžiai.
 23. Fizika: Ultragarsas, infragarsas ir garso panaudojimas.
 24. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
 25. Fizika:
 26. Algebra: Trupmenų didinimas ir prastinimas
 27. Geometrija:
 28. Geometrija: Pitagoro teorema. Stačiojo trikampio savybė.
 29. Chemija: Medžiagos kiekis.
 30. Chemija: Rūgštys ir bazės. Indikatoriai.
 31. Algebra: Tiesinių lygčių ir nelygybių sprendiniai
 32. Algebra: Trupmenų daugyba ir dalyba
 33. Geometrija: Figūros ploto apskaičiavimas, pagrindinės savybės, vienodo dydžio figūros
 34. Algebra: ax² + c = 0
 35. Geometrija: Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)
 36. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
 37. Chemija: Medžiagų įvairovė.
 38. Fizika:
 39. Chemija: Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.
 40. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju
 41. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
 42. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės