2057.3. Diskriminantas

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite c koeficiento reikšmę, kai D=44, a=1, b=4a, kai kvadratinės lygties pavidalas ax^2+bx+c=0. D reiškia kvadratinės lygties diskriminantą.
c=
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės lygtys
Potemė
Diskriminantas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija:
  2. Geometrija: Apie statųjį trikampį apibrėžtas apskritimas
  3. Algebra: Tiesinių lygčių ir nelygybių sprendiniai
  4. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
  5. Geometrija: Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)
  6. Geometrija: Pitagoro teorema. Stačiojo trikampio savybė.
  7. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  8. Chemija: Medžiagos kiekis.
  9. Algebra: Diskriminantas
  10. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis