1706.3. Taško koordinatės

Parašykite teisingą atsakymą.

Stačiakampio ABCD (viršūnės pažymėtos pagal laikrodžio rodyklę) priešingų viršūnių B ir D koordinatės yra (-5;4) ir (-2; -6). Kokios yra viršūnių A ir C koordinatės?

A( ; )C( ; )
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Taško koordinatės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
  2. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
  3. Algebra: Dydžių priklausomybė
  4. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
  5. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
  6. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
  7. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
  8. Algebra:
  9. Algebra: Tapatybių reiškiniai
  10. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas