1706.3. Taško koordinatės

Parašykite teisingą atsakymą.

Stačiakampio ABCD (viršūnės pažymėtos pagal laikrodžio rodyklę) priešingų viršūnių B ir D koordinatės yra (-5;4) ir (-2; -6). Kokios yra viršūnių A ir C koordinatės?

A( ; )C( ; )
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Taško koordinatės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Vienodi vienanariai
 2. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 3. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 4. Algebra: Dydžių priklausomybė
 5. Algebra: Abcisės ašis
 6. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 7. Algebra: Tapačių reiškinių pertvarkymas
 8. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 9. Algebra: Skaičiaus modulis
 10. Algebra: Vienanario koeficientas
 11. Algebra: Tapatybės
 12. Algebra: Skirtingi vienanariai
 13. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 14. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 15. Algebra: Daugianariai
 16. Algebra: Procentai ir proporcijos
 17. Algebra: Panašūs vienanariai
 18. Algebra: Dvinariai
 19. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 20. Algebra: Dydžių priklausomybė
 21. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 22. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 23. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 24. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 25. Algebra: Funkcija y = x²
 26. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 27. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 28. Algebra: Taško koordinatės
 29. Algebra: Dydžių priklausomybė
 30. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 31. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 32. Algebra: Trinariai
 33. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 34. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 35. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 36. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 37. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 38. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 39. Algebra:
 40. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 41. Algebra:
 42. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė