KAPEC GEOTASK?
Kontaktinė informacija
 • el. paštas:

1706.3. Taško koordinatės

Parašykite teisingą atsakymą.

Stačiakampio ABCD (viršūnės pažymėtos pagal laikrodžio rodyklę) priešingų viršūnių B ir D koordinatės yra (-5;4) ir (-2; -6). Kokios yra viršūnių A ir C koordinatės?

A( ; )C( ; )
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Taško koordinatės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra:
 2. Algebra: Trinariai
 3. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 4. Algebra: Vienanario koeficientas
 5. Algebra: Funkcija y = x²
 6. Algebra: Taško koordinatės
 7. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 8. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 9. Algebra: Tapačių reiškinių pertvarkymas
 10. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 11. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 12. Algebra: Skirtingi vienanariai
 13. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 14. Algebra: Tapatybės
 15. Algebra: Dvinariai
 16. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 17. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 18. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 19. Algebra: Skaičiaus modulis
 20. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 21. Algebra: Procentai ir proporcijos
 22. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 23. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 24. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 25. Algebra: Vienodi vienanariai
 26. Algebra: Abcisės ašis
 27. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 28. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 29. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 30. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 31. Algebra: Panašūs vienanariai
 32. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 33. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 34. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 35. Algebra: Dydžių priklausomybė
 36. Algebra: Daugianariai
 37. Algebra:
 38. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 39. Algebra: Dydžių priklausomybė
 40. Algebra: Dydžių priklausomybė
 41. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 42. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis