1706.3. Taško koordinatės

Parašykite teisingą atsakymą.

Stačiakampio ABCD (viršūnės pažymėtos pagal laikrodžio rodyklę) priešingų viršūnių B ir D koordinatės yra (-5;4) ir (-2; -6). Kokios yra viršūnių A ir C koordinatės?

A( ; )C( ; )
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Taško koordinatės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Abcisės ašis
  2. Algebra: Funkcija y = x²
  3. Algebra: Dydžių priklausomybė
  4. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
  5. Algebra: Tapatybių reiškiniai
  6. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
  7. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
  8. Algebra: Skirtingi vienanariai
  9. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
  10. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.