2173.3. Mediana

Parašykite atsakymą.

Duota skaičių seka: {77; 7; 58; 7; 1; 8; 7; 12; 16; 31} . Kokia šių skaičių mediana?