332.3. Rūgštys ir bazės. Indikatoriai.

Užpildykite tuščius laukelius.

Fenolftaleinas bazinėje terpėje yra
Klasė:
9
Dalykas
Chemija
Tema
Rūgštys ir bazės - priešingybės chemijoje ir gyvenime.
Potemė
Rūgštys ir bazės. Indikatoriai.