2380.3. Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.


Pažymėkite teisingą atsakymą.

Ar naudojantis trikampių lygumo požymiais ir taisykle, kurioje sakoma, kad trikampio vidaus kampų suma lygi 180 laipsnių, įmanoma įrodyti, kad paveiksle duoti trikampiai yra lygūs?
Klasė:
8
Dalykas
Geometrija
Tema
Vienodieji trikampiai
Potemė
Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Dydžių priklausomybė.
  2. Algebra: Daugianariai
  3. Algebra: Panašūs vienanariai
  4. Algebra: Funkcija
  5. Algebra: Racionalieji skaičiai
  6. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
  7. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
  8. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
  9. Algebra: Skaičiaus modulis
  10. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės