612.3. Skaičių lygtys.

Patikrinkite.

Ar ši lygtis teisinga?

Parašykite atsakymą.

Kokia dešiniosios pusės reikšmė? Užrašykite vienu skaičiumi.
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Lygtys ir jų sprendiniai
Potemė
Skaičių lygtys

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 2. Algebra: Skaičių lygtys.
 3. Algebra: Skaičiaus modulis
 4. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 5. Algebra: Vienanario koeficientas
 6. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 7. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 8. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 9. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 10. Algebra: Lygčių savybės
 11. Algebra: Abcisės ašis
 12. Algebra:
 13. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 14. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras
 15. Algebra: Procentai ir proporcijos
 16. Algebra: Vienodi vienanariai
 17. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 18. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 19. Algebra: Skaičių lygtys
 20. Algebra: Vienodi vienanariai
 21. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 22. Algebra: Lygčių savybės
 23. Algebra: Priešingi daugianariai
 24. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 25. Algebra:
 26. Algebra:
 27. Algebra: Taško koordinatės
 28. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 29. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 30. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 31. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 32. Algebra: Dydžių priklausomybė
 33. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 34. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 35. Algebra: Tapatybės
 36. Algebra: Tiesinė funkcija
 37. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 38. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 39. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 40. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 41. Algebra: Tapatybės
 42. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka