641.3. Trinariai

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite trinarį, jei x=2 y=-3 z=4 (kur įmanoma naudokite dvinario kvadrato formulę).
2x^2+4xyz+2y^2 z^2
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Daugianariai
Potemė
Trinariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Skaičiaus modulis
  2. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
  3. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
  4. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
  5. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
  6. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras
  7. Algebra: Dydžių priklausomybė
  8. Algebra: Lygčių savybės
  9. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
  10. Algebra: Vienanario koeficientas