1127.3. Lygčių savybės

Užrašykite atsakymą!

Ar teisingai atlikti pertvarkymai?
6\div (y-36)=2y=>42=2y^2
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Lygtys ir jų sprendiniai
Potemė
Lygčių savybės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 2. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 3. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 4. Algebra: Abcisės ašis
 5. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
 6. Algebra: Taško koordinatės
 7. Algebra: Racionalieji skaičiai
 8. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 9. Algebra: Panašūs vienanariai
 10. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 11. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 12. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 13. Algebra: Trinariai
 14. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 15. Algebra: Greitosios daugybos formulės.
 16. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 17. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 18. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 19. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 20. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 21. Algebra: Racionalieji skaičiai
 22. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 23. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 24. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 25. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 26. Algebra: Skaičių lygtys
 27. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 28. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 29. Algebra: Tapatybės
 30. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 31. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 32. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 33. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 34. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 35. Algebra: Lygčių savybės
 36. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 37. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 38. Algebra: Tapatybės
 39. Algebra: Daugianariai
 40. Algebra:
 41. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 42. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas