1127.3. Lygčių savybės

Užrašykite atsakymą!

Ar teisingai atlikti pertvarkymai?
6\div (y-36)=2y=>42=2y^2
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Lygtys ir jų sprendiniai
Potemė
Lygčių savybės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
  2. Algebra: Veiksmai su daugianariais
  3. Algebra: Greitosios daugybos formulės.
  4. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
  5. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
  6. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
  7. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
  8. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
  9. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
  10. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.