1042.3. Atvirkštinio proporcingumo sąvoka

Pasirinkite atsakymą.

Ar duotas atvejis yra atvirkštinio proporcingumo pavyzdys? Kuo didesnes dėžes naudosi, tuo mažiau jų reikės, kad jose sutalpintum visas savo knygas.
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Atvirkštinis proporcingumas
Potemė
Atvirkštinio proporcingumo sąvoka

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Chemija:
 2. Fizika: Garso pasekmės.
 3. Geometrija: Rombas ir jo savybės
 4. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
 5. Chemija: Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.
 6. Algebra: Proporcijos, procentai
 7. Chemija: Medžiagų įvairovė.
 8. Fizika: Apšvietimas ir sauga
 9. Algebra: Iracionalieji skaičiai
 10. Fizika:
 11. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
 12. Algebra: Trupmenų daugyba ir dalyba
 13. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
 14. Fizika: Optinių prietaisų charakteristikos ir panaudojimas.
 15. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
 16. Algebra: Racionalieji skaičiai
 17. Geometrija: Daugiakampio kampų suma, apibrėžtinis arba įbrėžtinis keturkampis, daugiakampio įstrižainės.
 18. Algebra: Racionali išraiška
 19. Algebra: Funkcija
 20. Fizika: Apšvietimas ir sauga.
 21. Fizika: Sunkio jėga, trintis ir deformacija.
 22. Geometrija: Figūrų aukštinės. Vienodų figūrų plotai.
 23. Geometrija: Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)
 24. Algebra: Trupmenų daugyba ir dalyba
 25. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė
 26. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
 27. Geometrija: Trikampio pusiaukraštinių savybė
 28. Chemija: Medžiagos kiekis.
 29. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė
 30. Geometrija: Daugiakampio kampų suma, apibrėžtinis arba įbrėžtinis keturkampis, daugiakampio įstrižainės.
 31. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
 32. Chemija: Vandens fizikinės savybės. Tirpalai (masės dalis).
 33. Fizika: Fizikiniai dydžiai
 34. Geometrija: Pitagoro teorema. Stačiojo trikampio savybė
 35. Fizika: Garso pasekmės.
 36. Chemija: Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.
 37. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
 38. Fizika: Masė ir tankis.
 39. Algebra: Aritmetinis vidurkis
 40. Algebra: Formulė y = k/x
 41. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
 42. Chemija: Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.