2023.3. ax² + bx = 0

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite lygties x^2-(2k-1)x=0 antrą šaknį.
x_1=0; x_2=
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės lygtys
Potemė
ax² + bx = 0

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  2. Geometrija: Apie trikampį apibrėžtas apskritimas
  3. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
  4. Algebra: Racionalieji skaičiai
  5. Fizika: Judėjimo grafikas..
  6. Algebra: Trupmenos
  7. Algebra: Parabolė
  8. Geometrija:
  9. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
  10. Chemija: Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.