2023.3. ax² + bx = 0

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite lygties x^2-(2k-1)x=0 antrą šaknį.
x_1=0; x_2=
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės lygtys
Potemė
ax² + bx = 0

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Trikampio pusiaukraštinių savybė
  2. Fizika: Gravitacija, trintis ir deformacija.
  3. Chemija: Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.
  4. Algebra: Proporcijos, procentai
  5. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
  6. Algebra: Racionali išraiška
  7. Fizika: Apšvietimas ir sauga.
  8. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  9. Geometrija: Apskritimas, jo elementai. Kirstinė
  10. Fizika: Kaip fizika tiria gamtą