2023.3. ax² + bx = 0

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite lygties x^2-(2k-1)x=0 antrą šaknį.
x_1=0; x_2=
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės lygtys
Potemė
ax² + bx = 0

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Kaip fizika tiria gamtą
  2. Fizika: Apšvietimas ir sauga
  3. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
  4. Algebra: Racionali išraiška
  5. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai
  6. Chemija: Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.
  7. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
  8. Fizika: Slėgis.
  9. Geometrija:
  10. Geometrija: Apie trikampį apibrėžtas apskritimas