2023.3. ax² + bx = 0

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite lygties x^2-(2k-1)x=0 antrą šaknį.
x_1=0; x_2=
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės lygtys
Potemė
ax² + bx = 0

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Apie trikampį apibrėžtas apskritimas
  2. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
  3. Geometrija: Rombas ir jo savybės
  4. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  5. Fizika: Slėgis.
  6. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai
  7. Geometrija: Trikampio pusiaukraštinių savybė
  8. Fizika: Šviesa įvairiose aplinkose
  9. Algebra: Parabolė
  10. Algebra: Amplitudė (varjacinė eilutė)