1793.3. Racionalieji skaičiai

Parašykite teisingą atsakymą.

Apskaičiuokite.
-137+11-(-5)+(-2)=
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
6 klasės matematikos kurso kartojimas
Potemė
Racionalieji skaičiai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Tiesinė funkcija
  2. Algebra: Lygties sąvoka
  3. Algebra: Funkcija
  4. Algebra: Racionalieji skaičiai
  5. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
  6. Algebra: Koordinačių plokštuma
  7. Algebra: Koordinačių plokštuma
  8. Algebra: Funkcija
  9. Algebra: Ordinatės ašis
  10. Algebra: Skirtingi vienanariai