1793.3. Racionalieji skaičiai

Parašykite teisingą atsakymą.

Apskaičiuokite.
-137+11-(-5)+(-2)=
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
6 klasės matematikos kurso kartojimas
Potemė
Racionalieji skaičiai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
  2. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
  3. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
  4. Algebra: Ordinatės ašis
  5. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
  6. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
  7. Algebra: Panašūs vienanariai
  8. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
  9. Algebra: Skirtingi vienanariai
  10. Algebra: Tapatybių reiškiniai