671.3. Panašių trikampių perimetrų ir plotų radimas

Pasirinkite atsakymą.

Jeigu žinomas trikampio ploto santykis, galima apskaičiuoti jo kraštinių ilgius.
Klasė:
9
Dalykas
Geometrija
Tema
Trikampio panašumo požymis. Panašumo koeficientas
Potemė
Panašių trikampių perimetrų ir plotų radimas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Lygčių sistemos sąvoka
 2. Geometrija:
 3. Geometrija: Proporcingų atkarpų santykis, panašūs trikampiai, panašumo koeficientas
 4. Geometrija: Perimetro ir ploto skaičiavimas
 5. Algebra: Funkcija ir jos savybės
 6. Geometrija: Viršūnės, briaunos, paviršiaus plotas. Prizmė (taisyklinga), Piramidė (taisyklinga), ritinys, kūgis ir rutulys
 7. Fizika: Įvairių elektromagnetinių bangų panaudojimas.
 8. Algebra: Lygčių grafikai
 9. Algebra: Sumos formulė
 10. Geometrija: Trikampio panašumo požymiai
 11. Geometrija: Prizmės, piramidės, ritinio, kūgio aukštinė, pagrindo plotas. Ritinio ir kūgio sudaromoji
 12. Geometrija:
 13. Algebra: Geometrinė progresija
 14. Fizika: Transporto vystymasis
 15. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis
 16. Fizika: Įelektrinti kūnai ir jų sąveika.
 17. Geometrija: Panašių trikampių perimetrų ir plotų radimas
 18. Geometrija:
 19. Fizika: Žvaigždės.
 20. Algebra: Geometrinė progresija
 21. Geometrija: Proporcingų atkarpų santykis, panašūs trikampiai, panašumo koeficientas
 22. Chemija: Medžiagų kitimai. Cheminių reakcijų tipai.
 23. Geometrija: Prizmės, piramidės, ritinio, kūgio aukštinė, pagrindo plotas. Ritinio ir kūgio sudaromoji
 24. Geometrija: Viršūnės, briaunos, paviršiaus plotas. Prizmė (taisyklinga), Piramidė (taisyklinga), ritinys, kūgis ir rutulys
 25. Algebra: Kvadratinės nelygybės
 26. Fizika: Elektromagnetinės bangos gamtoje.
 27. Chemija:
 28. Chemija:
 29. Chemija: Medžiagų klasifikavimas.
 30. Chemija: Metalų gavimas iš jų oksidų. Skaičiavimai iš cheminės reakcijos lygties.
 31. Algebra: Diferencijavimas
 32. Geometrija: Simetriškų figūrų centras, simetrijos ašis, simetrija taško ir ašies atžvilgiu
 33. Fizika: Elektros grandinių panaudojimas.
 34. Algebra: Bendri elementai
 35. Geometrija: Apskritimo plotas, nuopjovos arba išpjovos radimas
 36. Geometrija: Taisyklingo daugiakampio perimetras ir plotas. Į taisyklingą daugiakampį įbrėžto ir apibrėžto apskritimo lankas
 37. Fizika: Energijos transformavimas.
 38. Geometrija: Figūros viso paviršiaus plotas, pagrindo plotas, tūris
 39. Chemija: Medžiagų kitimai. Cheminių reakcijų tipai.
 40. Algebra: Diferencijavimas
 41. Algebra: Lygčių grafikai
 42. Algebra: Geometrinė progresija