1523.3. Atstumas tarp lygiagrečių tiesių

Pasirinkite atsakymą.

Lygiagrečios tiesės yra tokios tiesės, kurios:
Klasė:
8
Dalykas
Geometrija
Tema
Stačiakampis ir kvadratas
Potemė
Atstumas tarp lygiagrečių tiesių

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija:
  2. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.
  3. Geometrija:
  4. Algebra: Trupmenų didinimas ir prastinimas
  5. Geometrija: Figūrų aukštinės. Vienodų figūrų plotai.
  6. Algebra: Tiesinių lygčių ir nelygybių sprendiniai
  7. Algebra: Proporcijos, procentai
  8. Algebra: Diskriminantas
  9. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
  10. Algebra: Moda