1523.3. Atstumas tarp lygiagrečių tiesių

Pasirinkite atsakymą.

Lygiagrečios tiesės yra tokios tiesės, kurios:
Klasė:
8
Dalykas
Geometrija
Tema
Stačiakampis ir kvadratas
Potemė
Atstumas tarp lygiagrečių tiesių

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Garso savybės
  2. Chemija: Cheminių reakcijų lygtys
  3. Geometrija:
  4. Algebra: Trupmenų didinimas ir prastinimas
  5. Geometrija: Figūrų aukštinės. Vienodų figūrų plotai.
  6. Fizika: Mechaninio judėjimo samprata.
  7. Algebra: Tiesinės funkcijos tyrimas
  8. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.
  9. Algebra: Diskriminantas
  10. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.