1603.3. Koordinačių plokštuma

Įrašykite.

Kordinačių plokštuma tai tokia sistema, kurioje skaičiais nurodoma taško ar figūros padėtis. Ją sudaro dvi koordinačių ašys.
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Koordinačių plokštuma

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
  2. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
  3. Algebra: Racionalieji skaičiai
  4. Algebra: Tapatybės
  5. Algebra: Racionalieji skaičiai
  6. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
  7. Algebra: Daugianariai
  8. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
  9. Algebra: Ordinatės ašis
  10. Algebra: Skirtingi vienanariai