1603.3. Koordinačių plokštuma

Įrašykite.

Kordinačių plokštuma tai tokia sistema, kurioje skaičiais nurodoma taško ar figūros padėtis. Ją sudaro dvi koordinačių ašys.
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Koordinačių plokštuma

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
  2. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
  3. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
  4. Algebra: Priešingi daugianariai
  5. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
  6. Algebra:
  7. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
  8. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
  9. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
  10. Algebra: Funkcija