2127.3. Prizmės, piramidės, ritinio, kūgio aukštinė, pagrindo plotas. Ritinio ir kūgio sudaromoji

Užpildykite tuščius laukelius!

Kūgio ir cilindro plotai yra , jeigu sudaryti iš vieno pagrindo.
Klasė:
9
Dalykas
Geometrija
Tema
Geometrinės figūros: prizmė, piramidė, ritinys, kūgis ir rutulys
Potemė
Prizmės, piramidės, ritinio, kūgio aukštinė, pagrindo plotas. Ritinio ir kūgio sudaromoji

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Diferencijavimas
 2. Fizika: Įvairių elektromagnetinių bangų panaudojimas.
 3. Algebra: Tikimybės
 4. Geometrija: Apskritimo plotas, nuopjovos arba išpjovos radimas
 5. Fizika: Žvaigždės.
 6. Geometrija: Perimetro ir ploto skaičiavimas
 7. Algebra: Kvadratinių lygčių sprendimas
 8. Fizika: Regimasis dangaus kūnų judėjimas.
 9. Algebra: Diferencijavimas
 10. Algebra: Geometrinė progresija
 11. Geometrija: Stačiojo trikampio, lygiagretainio, rombo ploto apskaičiavimas per smailiojo kampo sinusą
 12. Fizika: Įvairių elektromagnetinių bangų panaudojimas.
 13. Fizika: Energijos transformavimas.
 14. Algebra: Kvadratinės nelygybės
 15. Chemija: Metalų gavimas iš jų oksidų. Skaičiavimai iš cheminės reakcijos lygties.
 16. Algebra: Varjacinė eilutė
 17. Geometrija: Prizmės, piramidės, ritinio, kūgio aukštinė, pagrindo plotas. Ritinio ir kūgio sudaromoji
 18. Geometrija: Prizmės, piramidės, ritinio, kūgio aukštinė, pagrindo plotas. Ritinio ir kūgio sudaromoji
 19. Algebra: Kvadratinė funkcija
 20. Fizika: Elektros grandinių panaudojimas
 21. Algebra: Nelygybių sprendimas intervalų metodu
 22. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis
 23. Geometrija: Stačiojo trikampio sinuso, kosinuso, tangento radimas
 24. Chemija: 10. kl
 25. Fizika: Darbas ir energija.
 26. Algebra: Lygčių grafikai
 27. Fizika: Informacijos perdavimo rūšys.
 28. Algebra: Nelygybių sistemos
 29. Geometrija: Perimetro ir ploto skaičiavimas
 30. Algebra: Kvadratinės nelygybės
 31. Algebra: Nelygybių sistemos
 32. Algebra: Geometrinė progresija
 33. Geometrija: Simetriškų figūrų centras, simetrijos ašis, simetrija taško ir ašies atžvilgiu
 34. Chemija: Medžiagų kitimai. Cheminių reakcijų tipai.
 35. Fizika: Paprastieji mechanizmai.
 36. Chemija: Metalų cheminės savybės
 37. Algebra: Bendri elementai
 38. Fizika: Elektromagnetinės bangos gamtoje.
 39. Algebra: Koeficientas
 40. Algebra: Variacinė eilutė
 41. Fizika: Įelektrinti kūnai ir jų sąveika.
 42. Geometrija: Panašių trikampių perimetrų ir plotų radimas