2127.3. Prizmės, piramidės, ritinio, kūgio aukštinė, pagrindo plotas. Ritinio ir kūgio sudaromoji

Užpildykite tuščius laukelius!

Kūgio ir cilindro plotai yra , jeigu sudaryti iš vieno pagrindo.
Klasė:
9
Dalykas
Geometrija
Tema
Geometrinės figūros: prizmė, piramidė, ritinys, kūgis ir rutulys
Potemė
Prizmės, piramidės, ritinio, kūgio aukštinė, pagrindo plotas. Ritinio ir kūgio sudaromoji

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Fizika: Energijos transformavimas.
 2. Algebra: Varjacinė eilutė
 3. Fizika: Įelektrinti kūnai ir jų sąveika.
 4. Fizika: Informacijos perdavimo rūšys.
 5. Algebra: Nelygybių sprendimas intervalų metodu
 6. Algebra: Tikimybės
 7. Algebra: Diferencijavimas
 8. Algebra: Lygčių grafikai
 9. Chemija: Medžiagų kitimai. Cheminių reakcijų tipai.
 10. Algebra: Variacinė eilutė
 11. Chemija: Metalų cheminės savybės
 12. Geometrija: Stačiojo trikampio, lygiagretainio, rombo ploto apskaičiavimas per smailiojo kampo sinusą
 13. Algebra: Kvadratinės nelygybės
 14. Algebra: Geometrinė progresija
 15. Geometrija: Apskritimo plotas, nuopjovos arba išpjovos radimas
 16. Geometrija: Prizmės, piramidės, ritinio, kūgio aukštinė, pagrindo plotas. Ritinio ir kūgio sudaromoji
 17. Algebra: Nelygybių sistemos
 18. Algebra: Nelygybių sistemos
 19. Algebra: Kvadratinės nelygybės
 20. Fizika: Paprastieji mechanizmai.
 21. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis
 22. Fizika: Elektros grandinių panaudojimas
 23. Algebra: Kvadratinių lygčių sprendimas
 24. Fizika: Elektromagnetinės bangos gamtoje.
 25. Chemija: 10. kl
 26. Geometrija: Panašių trikampių perimetrų ir plotų radimas
 27. Algebra: Koeficientas
 28. Algebra: Bendri elementai
 29. Fizika: Regimasis dangaus kūnų judėjimas.
 30. Fizika: Darbas ir energija.
 31. Geometrija: Perimetro ir ploto skaičiavimas
 32. Geometrija: Perimetro ir ploto skaičiavimas
 33. Geometrija: Stačiojo trikampio sinuso, kosinuso, tangento radimas
 34. Fizika: Įvairių elektromagnetinių bangų panaudojimas.
 35. Geometrija: Prizmės, piramidės, ritinio, kūgio aukštinė, pagrindo plotas. Ritinio ir kūgio sudaromoji
 36. Fizika: Įvairių elektromagnetinių bangų panaudojimas.
 37. Algebra: Geometrinė progresija
 38. Chemija: Metalų gavimas iš jų oksidų. Skaičiavimai iš cheminės reakcijos lygties.
 39. Algebra: Diferencijavimas
 40. Geometrija: Simetriškų figūrų centras, simetrijos ašis, simetrija taško ir ašies atžvilgiu
 41. Fizika: Žvaigždės.
 42. Algebra: Kvadratinė funkcija