2127.3. Prizmės, piramidės, ritinio, kūgio aukštinė, pagrindo plotas. Ritinio ir kūgio sudaromoji

Užpildykite tuščius laukelius!

Kūgio ir cilindro plotai yra , jeigu sudaryti iš vieno pagrindo.
Klasė:
9
Dalykas
Geometrija
Tema
Geometrinės figūros: prizmė, piramidė, ritinys, kūgis ir rutulys
Potemė
Prizmės, piramidės, ritinio, kūgio aukštinė, pagrindo plotas. Ritinio ir kūgio sudaromoji

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Elektromagnetinės bangos gamtoje.
  2. Fizika: Įvairių elektromagnetinių bangų panaudojimas.
  3. Fizika: Regimasis dangaus kūnų judėjimas.
  4. Algebra: Diferencijavimas
  5. Algebra: Bendri elementai
  6. Geometrija: Stačiojo trikampio, lygiagretainio, rombo ploto apskaičiavimas per smailiojo kampo sinusą
  7. Algebra: Varjacinė eilutė
  8. Geometrija: Stačiojo trikampio sinuso, kosinuso, tangento radimas
  9. Algebra: Variacinė eilutė
  10. Fizika: Įelektrinti kūnai ir jų sąveika.