1202.3. Panašūs daugianariai

Pažymėkite teisingą atsakymą.

Ar teiginys apie daugianario panašiuosius narius yra teisingas? Daugianario panašieji nariai yra vienanariai, turintys tą patį kintamąjį ir tą patį kintamojo laipsnį.
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Daugianariai
Potemė
Panašūs daugianariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 2. Algebra: Abcisės ašis
 3. Algebra:
 4. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 5. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 6. Algebra: Raidė - kintamasis
 7. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 8. Algebra: Abcisės ašis
 9. Algebra: Ordinatės ašis
 10. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 11. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 12. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 13. Algebra: Vienanario koeficientas
 14. Algebra: Veiksmai su vienanariais
 15. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 16. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 17. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 18. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 19. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 20. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 21. Algebra:
 22. Algebra: Panašūs vienanariai
 23. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 24. Algebra: Vienanariai
 25. Algebra:
 26. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 27. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
 28. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 29. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 30. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 31. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
 32. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 33. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 34. Algebra: Panašūs daugianariai
 35. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 36. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 37. Algebra: Panašūs daugianariai
 38. Algebra: Skaičių lygtys
 39. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 40. Algebra: Priešingi daugianariai
 41. Algebra: Koordinačių plokštuma
 42. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.