1614.3. Koordinačių plokštuma


Parašykite atsakymą.

Kiek taškų yra IV-ame ketvirtyje?
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Koordinačių plokštuma

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Panašūs vienanariai
  2. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
  3. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
  4. Algebra: Koordinačių plokštuma
  5. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
  6. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
  7. Algebra: Panašūs vienanariai
  8. Algebra: Taško koordinatės
  9. Algebra: Vienanario koeficientas
  10. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė