2076.3. Vienodi vienanariai

Pažymėkite teisingus atsakymus (galimi keli variantai)

Kurie vienanariai yra lygūs duotojam? g^6 k^4(2-8)

Šio vienanario laipsnis =
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Vienanariai
Potemė
Vienodi vienanariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
  2. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
  3. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
  4. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
  5. Algebra: Kintamojo reikšmė
  6. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
  7. Algebra: Dvinariai
  8. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
  9. Algebra: Vienanariai
  10. Algebra: Raidė - kintamasis