2076.3. Vienodi vienanariai

Pažymėkite teisingus atsakymus (galimi keli variantai)

Kurie vienanariai yra lygūs duotojam? g^6 k^4(2-8)

Šio vienanario laipsnis =
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Vienanariai
Potemė
Vienodi vienanariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
  2. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
  3. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
  4. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
  5. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
  6. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
  7. Algebra: Ordinatės ašis
  8. Algebra: Priešingi daugianariai.
  9. Algebra: Vienanariai
  10. Algebra: Kintamojo reikšmė