2721.3. Panašūs vienanariai

Patikrinkite atsakymus.

Nustatykite, kurie vienanariai yra panašūs į vienanarį 9a^{10} b^5!

Vienanario laipsnis yra
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Panašūs vienanariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 2. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 3. Algebra: Skirtingi vienanariai
 4. Algebra: Ordinatės ašis
 5. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 6. Algebra: Panašūs vienanariai
 7. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 8. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 9. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 10. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 11. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 12. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 13. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 14. Algebra:
 15. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 16. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
 17. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 18. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 19. Algebra: Nelygybės su neigiamu koeficientu –x < 3 vai x ∈ (– ∞; 3)
 20. Algebra: Dvinariai
 21. Algebra: Panašūs daugianariai
 22. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 23. Algebra: Panašūs vienanariai
 24. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 25. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 26. Algebra: Priešingi daugianariai
 27. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 28. Algebra: Kintamojo reikšmė
 29. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 30. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 31. Algebra: Vienanariai
 32. Algebra: Skaičiaus modulis
 33. Algebra: Procentai ir proporcijos
 34. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 35. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 36. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 37. Algebra: Skirtingi vienanariai
 38. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 39. Algebra: Panašūs vienanariai
 40. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 41. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 42. Algebra: Skaitmeninė išraiška