1822.3. Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku

Duota funkcija: kiekvienas argumentas yra priskirtas skaičiui: jei argumentas yra racionalusis skaičius - 0; jei irracionalusis - 1. Parašykite lentelėje trūkstamus skaičius.


y=

Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Skaitmeninė išraiška
  2. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
  3. Algebra: Priešingi daugianariai
  4. Algebra: Koordinačių plokštuma
  5. Algebra:
  6. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
  7. Algebra: Veiksmai su daugianariais
  8. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
  9. Algebra: Skirtingi vienanariai
  10. Algebra: Vienanariai