1822.3. Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku

Duota funkcija: kiekvienas argumentas yra priskirtas skaičiui: jei argumentas yra racionalusis skaičius - 0; jei irracionalusis - 1. Parašykite lentelėje trūkstamus skaičius.


y=

Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Veiksmai su vienanariais
  2. Algebra: Skirtingi vienanariai
  3. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
  4. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
  5. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
  6. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
  7. Algebra: Skirtingi vienanariai
  8. Algebra: Funkcija
  9. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
  10. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka