586.3. Tapačių reiškinių transformacija

Parašykite duotą reiškinį.

Prie reiškinio 17-x pridėti 5, padauginti iš -1, atimti x ir padalinti iš -2. Apskaičiuokite ir parašykite atsakymą atsakymų lape.
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Tapačių reiškinių transformacija

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra:
  2. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
  3. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
  4. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
  5. Algebra: Skaitmeninė išraiška
  6. Algebra: Abcisės ašis
  7. Algebra: Raidė - kintamasis
  8. Algebra: Trinariai
  9. Algebra: Skaičių lygtys
  10. Algebra: Dvinariai