586.3. Tapačių reiškinių transformacija

Parašykite duotą reiškinį.

Prie reiškinio 17-x pridėti 5, padauginti iš -1, atimti x ir padalinti iš -2. Apskaičiuokite ir parašykite atsakymą atsakymų lape.
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Tapačių reiškinių transformacija

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Priešingi daugianariai
  2. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
  3. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
  4. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
  5. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
  6. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
  7. Algebra: Veiksmai su vienanariais
  8. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
  9. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
  10. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai