1142.3. Daugianarių aukščiausias laipsnis

Sukeiskite vietomis duotojo daugianario narius, kad vienanarių laipsniai būtų išdėstyti mažėjimo tvarka.
5z^{2}+2y-3y^{2}z^{2}+2x^{2}y^{3}

Parašykite atsakymą.

Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Daugianariai
Potemė
Daugianarių aukščiausias laipsnis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 2. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 3. Algebra: Priešingi daugianariai
 4. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 5. Algebra:
 6. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 7. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 8. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 9. Algebra: Skaičių lygtys
 10. Algebra: Panašūs daugianariai
 11. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 12. Algebra:
 13. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 14. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 15. Algebra: Panašūs daugianariai
 16. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 17. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 18. Algebra: Ordinatės ašis
 19. Algebra: Koordinačių plokštuma
 20. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 21. Algebra: Vienanariai
 22. Algebra: Abcisės ašis
 23. Algebra: Panašūs vienanariai
 24. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 25. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
 26. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 27. Algebra: Abcisės ašis
 28. Algebra: Raidė - kintamasis
 29. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 30. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 31. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
 32. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 33. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 34. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 35. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 36. Algebra: Veiksmai su vienanariais
 37. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 38. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 39. Algebra:
 40. Algebra: Vienanario koeficientas
 41. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 42. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys