911.3. Trupmenos išraiška

Pasirinkite atsakymą.

Ar tai trupmenos racionali išraiška? \frac{4}{x^{2}}+(y-5-7x+xy)^{2}
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Trupmenos
Potemė
Trupmenos išraiška

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Medžiagų įvairovė.
  2. Algebra: Tiesinės funkcijos tyrimas
  3. Fizika: Fizikos mokslas ir procesas.
  4. Chemija: Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.
  5. Fizika: Fizikiniai dydžiai.
  6. Geometrija: Pitagoro teorema. Stačiojo trikampio savybė
  7. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
  8. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.
  9. Algebra: Kvadratinės šaknies traukimas
  10. Algebra: Formulė y = k/x