911.3. Trupmenos išraiška

Pasirinkite atsakymą.

Ar tai trupmenos racionali išraiška? \frac{4}{x^{2}}+(y-5-7x+xy)^{2}
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Trupmenos
Potemė
Trupmenos išraiška

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  2. Fizika: Fizikos mokslas ir procesas.
  3. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė
  4. Chemija: Vandens fizikinės savybės. Tirpalai (masės dalis).
  5. Fizika: Fizikiniai dydžiai.
  6. Fizika: Sunkio jėga, trintis ir deformacija.
  7. Chemija: Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.
  8. Geometrija:
  9. Algebra: Trupmenos išraiška
  10. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida