911.3. Trupmenos išraiška

Pasirinkite atsakymą.

Ar tai trupmenos racionali išraiška? \frac{4}{x^{2}}+(y-5-7x+xy)^{2}
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Trupmenos
Potemė
Trupmenos išraiška

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Medžiagos kiekis.
  2. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  3. Chemija: Vandens fizikinės savybės. Tirpalai (masės dalis).
  4. Geometrija: Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)
  5. Algebra:
  6. Fizika: Garso pasekmės.
  7. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  8. Chemija: Cheminių reakcijų lygtys.
  9. Geometrija: Į trikampį įbrėžtas apskritimas
  10. Geometrija: