3003.3. Įelektrinti kūnai ir jų sąveika.

Pažymėkite teisingą atsakymą.

Ką apskaičiuosime, naudodami I=q/t formulę?
Klasė:
9
Dalykas
Fizika
Tema
Elektros srovė.
Potemė
Įelektrinti kūnai ir jų sąveika.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Sumos formulė
  2. Algebra: Kvadratinės nelygybės
  3. Fizika: Energijos panaudojimas gyvenime.
  4. Fizika: Elektros sauga
  5. Algebra: Lygčių sistemos sąvoka
  6. Geometrija: Trikampio panašumo požymiai
  7. Geometrija: Trikampio panašumo požymiai
  8. Algebra: Kombinatorika
  9. Geometrija: Apskritimo plotas, nuopjovos arba išpjovos radimas
  10. Algebra: Lygčių sistemos sąvoka