2377.3. Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.

Kuria lygybe galima įrodyti, kad paveikslėlyje duoti trikampiai yra lygūs? Naudokite sutrumpintą požymio pavadinimą, pavyzdžiui, kraštinė-kraštinė-kraštinė = sss.


Parašykite atsakymą.

Klasė:
8
Dalykas
Geometrija
Tema
Vienodieji trikampiai
Potemė
Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Panašūs vienanariai
  2. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
  3. Algebra:
  4. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
  5. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
  6. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
  7. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
  8. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
  9. Algebra: Koordinačių plokštuma
  10. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka