2377.3. Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.

Kuria lygybe galima įrodyti, kad paveikslėlyje duoti trikampiai yra lygūs? Naudokite sutrumpintą požymio pavadinimą, pavyzdžiui, kraštinė-kraštinė-kraštinė = sss.


Parašykite atsakymą.

Klasė:
8
Dalykas
Geometrija
Tema
Vienodieji trikampiai
Potemė
Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
  2. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
  3. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
  4. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
  5. Algebra:
  6. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
  7. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
  8. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
  9. Algebra: Lygties sąvoka
  10. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu