937.3. Realieji skaičiai

Pasirinkite atsakymą.

Ar realiųjų skaičių aibėje egzistuoja toks x, kuris tenkina duotą lygtį? x^{2}=-3
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Aibės
Potemė
Realieji skaičiai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  2. Algebra: Amplitudė (varjacinė eilutė)
  3. Fizika: Judėjimo grafikas..
  4. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  5. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė
  6. Fizika: Garso pasekmės.
  7. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  8. Algebra: Kvadratinės lygtys
  9. Fizika: Fizikiniai dydžiai
  10. Fizika: Garso savybės.