937.3. Realieji skaičiai

Pasirinkite atsakymą.

Ar realiųjų skaičių aibėje egzistuoja toks x, kuris tenkina duotą lygtį? x^{2}=-3
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Aibės
Potemė
Realieji skaičiai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Realieji skaičiai
  2. Geometrija: Apie statųjį trikampį apibrėžtas apskritimas
  3. Algebra: Nepilnos kvadratinės lygtys
  4. Fizika: Garso savybės.
  5. Fizika: Judėjimo grafikas..
  6. Chemija: Medžiagos kiekis.
  7. Geometrija: Įbrėžtinio, centrinio kampo didumo nustatymas
  8. Algebra: Funkcija
  9. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju
  10. Fizika: Slėgis.