1165.3. Trupmenų daugyba ir dalyba

Parinkite teisingą atsakymą!

Sudauginus ir suprastinus \frac{11x^2}{144}\times \frac{12}{121x} gauname.
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Trupmenos
Potemė
Trupmenų daugyba ir dalyba

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Fizikos mokslas ir procesai.
  2. Algebra: Trupmenos išraiška
  3. Algebra: Trupmenos
  4. Algebra: Formulė y = k/x
  5. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  6. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
  7. Algebra: Kvadratinės lygtys
  8. Fizika:
  9. Algebra: Racionali išraiška
  10. Algebra: