1892.3. Tiesinė funkcija y = kx + b

Nokia 3310 baterija išsikrauna 9% per dieną (procentai skaičiuojami nuo pilnai pakrautos baterijos). Parašykite funkciją, kurioje matytusi Nokia 3310 pakrovimo priklausomybė nuo dienų skaičiaus (% per dieną). Tarkime, kad baterija pakrauta 100% ir eksperimento metu nekraunama.   

Parašykite atsakymą.

y=∆x+∇
∆→ ∇→
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Tiesinės funkcijos
Potemė
Tiesinė funkcija

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras
 2. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 3. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 4. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 5. Algebra: Koordinačių plokštuma
 6. Algebra: Trinariai
 7. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 8. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 9. Algebra: Dvinariai
 10. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 11. Algebra: Daugianariai
 12. Algebra: Vienodi vienanariai
 13. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 14. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 15. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 16. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 17. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 18. Algebra: Daugianariai
 19. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 20. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 21. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 22. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 23. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 24. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 25. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 26. Algebra:
 27. Algebra: Skaičiaus modulis
 28. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 29. Algebra: Vienanariai
 30. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 31. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 32. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 33. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
 34. Algebra: Vienanario koeficientas
 35. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 36. Algebra: Trinariai
 37. Algebra:
 38. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 39. Algebra: Taško koordinatės
 40. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 41. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 42. Algebra: Skaičiaus modulis