1892.3. Tiesinė funkcija y = kx + b

Nokia 3310 baterija išsikrauna 9% per dieną (procentai skaičiuojami nuo pilnai pakrautos baterijos). Parašykite funkciją, kurioje matytusi Nokia 3310 pakrovimo priklausomybė nuo dienų skaičiaus (% per dieną). Tarkime, kad baterija pakrauta 100% ir eksperimento metu nekraunama.   

Parašykite atsakymą.

y=∆x+∇
∆→ ∇→
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Tiesinės funkcijos
Potemė
Tiesinė funkcija

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
 2. Algebra: Vienanariai
 3. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 4. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 5. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 6. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 7. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 8. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 9. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 10. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 11. Algebra: Dvinariai
 12. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 13. Algebra: Trinariai
 14. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 15. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 16. Algebra: Skaičiaus modulis
 17. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 18. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 19. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 20. Algebra: Vienodi vienanariai
 21. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 22. Algebra: Vienanario koeficientas
 23. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras
 24. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 25. Algebra:
 26. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 27. Algebra: Skaičiaus modulis
 28. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 29. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 30. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 31. Algebra: Taško koordinatės
 32. Algebra: Daugianariai
 33. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 34. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 35. Algebra: Koordinačių plokštuma
 36. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 37. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 38. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 39. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 40. Algebra: Daugianariai
 41. Algebra:
 42. Algebra: Trinariai