221.3. Tapatybės

Užrašykite atsakymą.

Apskaičiuokite duotos išraiškos reikšmę a+a+11-5-3\times 4b+9 jeigu a=10, b=1!
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Tapatybės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra:
 2. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 3. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 4. Algebra: Priešingi daugianariai
 5. Algebra: Dydžių priklausomybė
 6. Algebra: Tiesinė funkcija
 7. Algebra: Vienodi vienanariai
 8. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 9. Algebra: Skaičių lygtys
 10. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 11. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 12. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 13. Algebra: Skaičiaus modulis
 14. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 15. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 16. Algebra:
 17. Algebra: Lygčių savybės
 18. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 19. Algebra:
 20. Algebra: Skaičių lygtys.
 21. Algebra: Tapatybės
 22. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 23. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 24. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 25. Algebra: Abcisės ašis
 26. Algebra: Vienodi vienanariai
 27. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 28. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras
 29. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 30. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 31. Algebra: Vienanario koeficientas
 32. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 33. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 34. Algebra: Procentai ir proporcijos
 35. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 36. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 37. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 38. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 39. Algebra: Tapatybės
 40. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 41. Algebra: Lygčių savybės
 42. Algebra: Taško koordinatės