221.3. Tapatybės

Užrašykite atsakymą.

Apskaičiuokite duotos išraiškos reikšmę a+a+11-5-3\times 4b+9 jeigu a=10, b=1!
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Tapatybės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Skaičių lygtys.
  2. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras
  3. Algebra: Vienodi vienanariai
  4. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
  5. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
  6. Algebra:
  7. Algebra: Taško koordinatės
  8. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
  9. Algebra: Lygčių savybės
  10. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.