221.3. Tapatybės

Užrašykite atsakymą.

Apskaičiuokite duotos išraiškos reikšmę a+a+11-5-3\times 4b+9 jeigu a=10, b=1!
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Tapatybės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Tiesinė funkcija
 2. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 3. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 4. Algebra: Dydžių priklausomybė
 5. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 6. Algebra: Vienodi vienanariai
 7. Algebra: Abcisės ašis
 8. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 9. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 10. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 11. Algebra: Lygčių savybės
 12. Algebra: Taško koordinatės
 13. Algebra: Skaičių lygtys
 14. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 15. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 16. Algebra: Vienodi vienanariai
 17. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 18. Algebra: Priešingi daugianariai
 19. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 20. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 21. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 22. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 23. Algebra:
 24. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 25. Algebra: Lygčių savybės
 26. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 27. Algebra: Tapatybės
 28. Algebra:
 29. Algebra:
 30. Algebra: Vienanario koeficientas
 31. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 32. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 33. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras
 34. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 35. Algebra: Procentai ir proporcijos
 36. Algebra: Skaičių lygtys.
 37. Algebra: Skaičiaus modulis
 38. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 39. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 40. Algebra: Tapatybės
 41. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 42. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė